Ślōnsko to ludzie i kultura bez nich stworzōno i tworzōno. W Rodowitych Ślązaków gyzichtach miyszkŏ snŏżno Ślōnskŏ Dusza. To dyrekt to, z czego wszyjsko na Ślōnsku wyrosło i wyrŏstŏ. Z nij, tyj Dusze, wszyjske marzeniŏ, plany i fungowaniŏ brały i bierōm swōj zaczōntek. To hyra, zaduma, spōmniyniŏ, uśmiych, uciecha i dozorność. Sōm żeście szumni!