Rok 2020 przemija pod znakiem pandemii koronawirusa. Problem ten dotknął również lokalne społeczności, które rok w rok, z pokolenia na pokolenie, kultywują lokalne tradycje oraz obrzędy. Wiele z nich stanęło pod znakiem zapytania, ale ostatecznie chęć podtrzymania tradycji wygrała ze strachem. Ten szczególny rok spowodował również, że jeszcze bardziej młode pokolenie doceniło lokalne tradycje i jakby przebudziło się pod wpływem wielu ograniczeń, bardziej angażując się w wielopokoleniowe dzieło. Był to nie tylko sprawdzian dla wytrwałych, ale również lekcja wdzięczności przodkom, którzy podtrzymywali lokalną tradycję układania kwietnych chodników na Boże Ciało a musieli czynić to także w czasach II wojny światowej czy innych trudnych czasów, które próbowały zdusić trwającą od pokoleń piękną tradycję.