Śląska Moc – jest to fakt niezaprzeczalny.
Jej występowanie jest tak bardzo zróżnicowane, że bardzo trudno lub może nawet
niemożliwym jest jej jednoznaczne określenie.
Bez wątpienia jej źródłem są ludzie tu żyjący i tworzący historię tej ziemi. Czy to w
przeszłości, czy też obecnie.
Jak więc odnieść się do stwierdzenia Śląska Moc.
Wszystko zależy od subiektywnego postrzegania każdego z nas, każdej osoby
interpretującej ten termin.
Ja osobiście Śląską Moc postrzegam jako wielowiekową i wielokulturową mądrość, która
pozwalała i pozwala nadal ludności Śląska znieść ciężary przemysłowej aglomeracji a
jednocześnie ukierunkowała tę ludność na stworzenie swoistego rodzaju azylów
pozwalających na egzystencję i rozwój. Rozwój w każdej dziedzinie życia. Czy to kulturze,
sporcie, sztuce, nauce lub innej.
Jednym z takich azylów jest występująca na Śląsku przyroda, która tutaj zawsze była
ceniona, choć w stereotypowym postrzeganiu Śląska ona nie występuje i nie odgrywa zbyt
znaczącej roli.
Przyroda jest jednak jedną z Śląskich Mocy i jest jego integralną częścią, która przez cały
czas odgrywa ważną rolę w życiu ludzi, którzy tu żyją a którzy są największą Śląską Mocą.