Muzeum Śląskie, zbudowane na terenie zamkniętej Kopalni Katowice bezustannie mnie zaskakuje. To niebywałe, że na dawnych strefach profanum – powstała strefa sacrum i doskonale się zaadaptowała, dając drugie życie obiektom, które w przeciwnej sytuacji byłyby zapomniane lub wyburzone. To przykład śląskiej duszy – zaradności i umiejętnego budowania nowoczesności bez szkody dla tradycji i przy pełnym poszanowaniu dorobku poprzedników.