W czasie swojej pracy mam okazję fotografować przedstawicieli i przedstawicielki śląskiej medycyny.

  1. Dr Jolanta Wadowska-Król (1939) – lekarka pediatra, która w latach siedemdziesiątych rozpoczęła badania dotyczące narażenia na ołowicę dzieci mieszkających w pobliżu Huty Szopienice. Dzięki jej działaniom zorganizowano leczenie tysięcy dzieci zagrożonych zachorowaniem na ołowicę, zdecydowano również o rozbiórce domów stojących najbliżej komina huty. Przyczyniło się to do poprawy zdrowia mieszkańców oraz korzystnie wpłynęło na stan środowiska miasta. (źródło: https://us.edu.pl/uczelnia/o-nas/historia/doktorzy-honoris-causa-uniwersytetu-slaskiego/lek-jolanta-wadowska-krol/) Honorowa Obywatelka Miasta Katowice.
  2. Dr n. med. Zygfryd Wawrzynek (1935) – Od początku swojej kariery naukowej i zawodowej poświęcał się rozwojowi radiologii w Polsce. Jest pionierem ultrasonografii w Polsce. Zorganizował pierwszą w Polsce Pracownię Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej w Zabrzu. W latach 1989-1993 był prezesem utworzonej Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach.  Od 1991 r. jest również Prezesem Honorowym klubu Górnik Zabrze.
  3. Dr n. med. Jerzy Pieniążek (1946-2022) – neurochirurg, wieloletni ordynator Oddziału Neurochirurgii i Neurotraumatologii, w latach 2014-2020 dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu. Przyczynił się do popularyzacji i rozwoju innowacyjnych metod leczenia, był m.in. współtwórcą systemów stabilizacyjnych kręgosłupa. W 2014 roku otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bytomia.
  4. prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń (1948) – Jest specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych, kardiologii, angiologii, hipertensjologii oraz balneologii i medycyny fizykalnej. Jest absolwentem Politechniki Śląskiej i Śląskiej Akademii Medycznej. Uważany jest za jednego z najbardziej liczących się w świecie ekspertów w dziedzinie oddziaływań biologicznych oraz zastosowań medycznych pól elektromagnetycznych i światła niskoenergetycznego. Jest także pionierem w zakresie klinicznych zastosowań diagnostyki i terapii fotodynamicznej, krioterapii ogólnoustrojowej oraz hiperbarycznej terapii tlenowej. W uznaniu Jego zasług w zakresie wynalazczości odznaczony został Krzyżem Oficerskim Królestwa Belgii. Jest Honorowym Obywatelem Miasta Bytomia.
  5. Dr n. med. Janina Janicka-Grabowska – Studiowała na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. Od 30 lat kieruje Kliniką Chirurgii Plastycznej. W 2020 r. ukończyła Wydział Artystyczny Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w pracowni malarstwa prof. Zbigniewa Blukacza. W swojej twórczości malarskiej koncentruje się na problematyce ciała i cielesności, które artystka konfrontuje z narracją medycyny, biotechnologii i genetyki. (źródło: https://bgsw.pl/portfolio/janina-janicka-grabowska-przygodnosc-ciala-galeria-kameralna/)
  6. Dr. hab. n. med. Eugeniusz Fojt –  współpracował z wieloma ośrodkami naukowymi, badając m.in. oddziaływanie metali zawartych w pyle węglowym na stan zdrowia górników, a także zajmując się medycyną sportową i dopingiem. Był, między innymi, członkiem Komisji do Zwalczania Dopingu przy Urzędzie Kultury Fizycznej i Sportu w Warszawie, członkiem Komisji Kontroli Antydopingowej Kolarskiego Wyścigu Pokoju Praga – Berlin – Warszawa i członkiem Komisji ds. Farmakoterapii Naczelnej Izby Lekarskiej. Pełnił funkcję prodziekana Wydziału Pielęgniarskiego, a także Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej. (źródło: ProMedico)

    7. Dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz – od ponad 19 lat związany jest zawodowo z bytomską „Jedynką”, gdzie obecnie pełni funkcję Kierownika Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Hepatologii. Jest członkiem zespołu Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, badającego powikłania z jakimi zmagają się pacjenci, którzy przeszli COVID-19. Pełni również funkcję kierownika Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Zakaźnych i Hepatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Oprócz tego jest przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, założycielem Central European Hepatologic Collaboration oraz członkiem Polskich Grup Ekspertów. dr Jerzy Jaroszewicz otrzymał w 2020 roku Medal Miasta Bytomia za ciężką pracę, jaką wykonywał podczas pandemii oraz Złoty Krzyż Zasługi przyznawany przez Prezydenta RP za działalność na rzecz zwalczania zagrożeń biologicznych. (źródło: https://www.bytom.pl/aktualnosci/index/Dr-Jerzy-Jaroszewicz-na-Liscie-Stu-2022/idn:39161)