Na pracę składa się siedem wybranych zdjęć wspaniałych rzeźb i płaskorzeźb umieszczonych na fasadach gliwickich kamienic z przełomu XIX i XX w., Budynków, które czasy świetności w wielu przypadkach mają już za sobą, a kiedyś były chlubą właścicieli. Ozdobne głowy informowały o funkcji budynku, o patronie,  czasem o pochodzeniu, profesji, czy statusie społecznym właściciela. Portretując je portretowałem tkankę miesjską. Portret to opowieść, a te siedem zdjęc jest moją opowieścią o materii Gliwic – jakże śląskiego miasta.