Każdy z nas ma inne korzenie. Nie wszyscy jesteśmy patriotami, ale zgodnie z teorią ewolucjonizmu Herberta Spencera pochodzenie ma olbrzymi wpływ na charakter i dojrzałość człowieka. Praca POCHODZENIE to krótki cykl zdjęć o prawdziwej mocy śląska – górnictwie.