Magiczne miejsce w samym sercu lasu Górnego Śląska, o którym mało kto wie poza mieszkańcami okolic. Miejsce to znajduje się ok. 6 km na północny wschód od  Miasteczka Śląskiego  jest nim  zatopiona kopalnia rud żelaza Bibiela – Pasieki.  Miejsce z ciekawą historią. Zatopiona kopalnia Bibiela to nie tylko pozostałości po budynkach administracyjnych i łaźni, ale też zespół kilku stawów, które nazwano Pasiekami. Mienią się one różnymi kolorami, na co mają wpływ związki metali wypłukiwane z dawnych szybów.