Magiczne miejsce w samym sercu lasu Górnego Śląska, o którym mało kto wie poza mieszkańcami okolic. Miejsce to znajduje się 6 km na północny wschód od Miasteczka Śląskiego. Jest nim zatopiona kopalnia rud żelaza Bibiela – Pasieki. Miejsce z ciekawą historią. Zatopiona kopalnia Bibiela to nie tylko pozostałości po budynkach administracyjnych i łaźni, ale też zespół kilku stawów, które nazwano Pasiekami. Mienią się one różnymi kolorami, na co mają wpływ związki metali wypłukiwane z dawnych szybów.