Autor: gol76
Pan Józef Maślanka mieszkający w Żabnicy na Żywiecczyźnie jest lokalnym twórcą ludowych instrumentów muzycznych. Posiada tutaj wieloletnie doświadczenie. Do ich produkcji używa wyłącznie tradycyjnych narzędzi. Muzyka wydobywająca się z jego instrumentów jest głosem budującym tożsamość pięknego regionu w którym mieszka. Tożsamość kulturową Beskidu Żywieckiego. Reportaż jest niemą opowieścią o panu Józefie.