Postępująca laicyzacja nie omija Górnego Śląska. Pomimo tego, co roku, w ostatnią niedzielę maja odbywa się pielgrzymka stanu męskiego do Piekar Śląskich. Historia pielgrzymowania do sanktuarium sięga XVII wieku. Przez konserwatywną część społeczeństwa bazylika piekarska uważana jest za duchowe centrum śląska. Miejsce to, przez lata kształtowało pokolenia Górnoślązaków. W swojej pracy, staram się pokazać jak, w dzisiejszych czasach, sfera sacrum miesza się ze sferą profanum.