Autor: Adam Hiltawsky
„Orkiestra” Cykl „Orkiestra” to próba zobrazowania ciekawego śląskiego zjawiska. Kiedyś każda kopalnia miała swoją orkiestrę, która była jej swoistą wizytówką. Dzisiaj wskutek licznych przemian sytuacja ta ulega zmianie. Wiele kopalń zrezygnowało z utrzymywania swoich orkiestr, część kopalń zlikwidowano. Liczba działających orkiestr maleje z roku na rok. Znakiem czasu jest również to jak bardzo zmienia się skład i poziom działających orkiestr. Dawniej tworzyli je pasjonaci, głównie górnicy, którzy po szychcie z wielkim zamiłowaniem oddawali się pasji muzycznej. W obecnej chwili coraz częściej zasilane są absolwentami szkół i akademii muzycznych. Zamysłem tego cyklu było zerwanie ze stereotypowym obrazem orkiestry i pokazanie tego co dzieje się w tle i przy okazji oficjalnych występów i akademii.