Ważne w życiu jest miejsce, w którym się mieszka, a mocą Śląska są jego zakątki, najlepiej znane mieszkańcom okolicy.
Moją okolicę widać na fotografiach. Ona w większości jest już historią, ale historią przez duże „h”.