Autor: uwierz
Od dwóch lat mam przyjemność regularnego fotografowania muzyków katowickiej {oh!} Orkiestry Historycznej. To zespół znakomitych artystów i niezwykle inspirujących ludzi. Na fotografiach staram się wychwytywać emocje, które towarzyszą orkiestrze podczas prób i koncertów. Radość, koncentracja, uśmiechy, zżycie się z każdym wydobywanym przez instrumenty dźwiękiem, dyskusje… nigdy wcześniej nie słyszałam, żeby ktoś tak pięknie rozmawiał o muzyce. Próbuję właśnie to wszystko złapać w kadry.