Cykl fotografii – Śląska Odyseja, zaczęłam od zdjęcia ściany węgla, które wizualnie i symbolicznie stało się dla mnie odwołaniem do  Monolitu z filmu Stanley’a Kubricka „2001: Odyseja Kosmiczna”

Monolit zdaje się  być  czynnikiem sprawczym, inicjującym rozwój życia i cywilizacji. Była to iskra konieczna do wzniecenia „świtu ludzkości”, podobnie węgiel był początkiem historii rozwoju przemysłowego tego regionu. Tutaj przenika się wiele rzeczywistości, „kosmiczna architektura” z lat 50-70 XX wieku daje wciąż poczucie ducha czasów „space age” który  jest dla mnie wciąż obecny, wpływa na odbiór miejsca i budzi swoiste skojarzenia.