Raciborskie Towarzystwo Wioślarskie. I Regaty Odra SUP Cup 2020 na Odrze w Raciborzu przeprowadzone na fali rozruchu zapory największego zbiornika przeciwpowodziowego w Polsce. Zaczyna się Twój bieg.