Fotografie przedstawiają głównie budynek ALTUS`a, który jest usytuowany w centrum miasta.