Prawdziwego Śląska szukałam na podwórkach Załęża, Świętochłowic, Gliwic, Bielska-Białej i Bytomia. Tam, czyli w domu, najczęściej zdejmujemy maski.