Odrodzenie.  W zrewitalizowanym budynku dawnego Młyna Elektrycznego siedzibę swoją znalazła Miejska  Biblioteka Publiczna, która ma ciekawą architekturę wnętrz. Przystosowana jest do różnych form komunikacji społecznej. Jest to forma biblioteki rodzinnej. Zasobne zbiory, dostęp do nowych technologii, wielofunkcyjne zaplecze daje możliwość swobodnego korzystania ze zbiorów  dla różnych grup wiekowych.