Po miesiącach siedzenia w domach, bez osobistego kontaktów z ludźmi (szkoły, uczelnie, część miejsc pracy to była praca online przy komputerze), ale powoli, powoli odżyły miasta; śluby, spotkania towarzyskie, zajęcia sportowe , oczywiście wszystko z zalecanymi procedurami na czas pandemii. Przebudziliśmy się.