Na Śląsku goście, normalnie. 

Tysiące młodych osób z Ukrainy żyje dzisiaj na Śląsku.. normalnie.