Pracownia na ul. Piastowskiej 1 w Katowicach, jest miejscem historycznym, które „pamięta” tak niezwykłe osobowości kultury, jak:

Julian Przyboś i Allen Ginsberg,
Tadeusz Brzozowski i Zdzisław Beksiński,
Henryk M. Górecki i Jerzy Lewczyński,
Izabela Filipiak i Doriane Bihl-Bellmer,
Tadeusz Sławek i Jerzy Illq,
Henryk Waniek i Mariusz Tchorek,
Zofia Rydet i Anna Keyha,
Ryszard Krynicki i Jarosław Markiewicz,
Aduś Szewczyk i Jacek Gulla,
Kora i Kamil Sipowicz,
Jacek Ostaszewski i Mieczysław Litwiński,
Zygmunt Stuchlik i Antoni Halor,
Marian Bogusz i Zdzisław Stanek,
Hilary Krzysztofiak i Maria Obremba,
Jan Kott i Stefan Morawski,
Jacek Woźniakowski i Andrzej Kostołowski,
Stanisław Fijałkowski i Jacek Malicki,
Janusz Bogucki i Anastazy Wiśniewski,
Jerzy Prokopiuk i Andrzej D. Dürer,
Wojciech Eichelberger i Philip Kapleau,
Erwin Sówka i Darek Misiuna,
Urszula M. Benka i Janusz Styczeń,
Villmar Villquist i Stanley Ścierski,
Bolesław Rok i Krzysztof Lewandowski,
Andrzej Chojecki i Stanisław Rosiek…

Andrzej Urbanowicz był jedną z najbardziej barwnych postaci śląskiej bohemy artystycznej. Wraz z żoną Urszulą Broll założył w latach 50. Pracownię na poddaszu kamienicy przy ul. Piastowskiej 1 w Katowicach. W latach 60. i 70. owa przestrzeń była znaczącym miejscem kulturotwórczym dla wszystkich niespokojnych i wolnych duchów.

Andrzej Urbanowicz – malarz, grafik, twórca parateatralny, performer. Urodził się w 1938 roku w Wilnie, zmarł 21 sierpnia 2011 roku w Szklarskiej Porębie. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1956-1958, w latach 1958-1962 w filii macierzystej uczelni – w Katowicach. W latach 1972-1991 mieszkał w USA. Eseista, krytyk sztuki, a także organizator wystaw i sympozjów na temat sztuki Hansa Bellmera w Katowicach (1995, 2002). Wraz z Henrykiem Wańkiem współtwórca Stowarzyszenia Twórczego Bellmer.