W roku 1931, przy Hucie Batory w Chorzowie Batorym, założono orkiestrę hutniczą. Orkiestra w latach swojej świetności była kuźnią młodych muzyków, którzy zaszczepieni pasją grania, kończyli szkoły muzyczne. W latach sześćdziesiątych/siedemdziesiątych XX wieku, orkiestra liczyła 70 członków. Po zmianie ustrojowej w Polsce, upadku hutnictwa, masowych zwolnieniach, bezrobociu… orkiestra nadal grała. I gra do dziś. Obecnie ze starej gwardii zostało czterech muzyków z imponującym stażem: pięćdziesiąt lat grania w jednej orkiestrze. Historia Huty Batory i należącej do niej orkiestry przypomina historię zatopionego Titanica, gdzie „orkiestra która grała, do tej chwili gra”. Zdjęcia zostały wykonane w ruinach Huty oraz na terenie ostatnich działających wydziałów.