Odkąd pamiętam fascynowały mnie dwa skrajnie różne światy – przyrody i industrialu. Z jednej strony doznaję pełni szczęścia gdy zatapiam się w zieleni czy wsłuchuję w śpiew ptaków, z drugiej zaś, lubię wspiąć się na hałdę by podziwiać z niej monumentalne konstrukcje industrialnych budowli lub posłuchać dudnienia stalowych kół przejeżdżającego pociągu. Wszystko to odnajduję tutaj, na Śląsku, gdzie mieszkam od urodzenia. Głęboko zakorzenione tradycje przemysłowe przeplatają się tu z piękną i dziką przyrodą, tworząc wyjątkową harmonię. Początkowa fascynacja tym wyjątkowym regionem przerodziła się w prawdziwą pasję, której daję wyraz zarówno w fotografii jak i ilustracjach. Pokazuję nie tylko kontrasty surowych i monumentalnych industrialnych przestrzeni i dzikiego, ulotnego piękna natury, ale i przenikanie się tych dwóch odrębnych światów, które tutaj, na Śląsku, muszą żyć ze sobą w symbiozie.