Autor: wextar

Symbioza: człowiek i zakład przemysłowy. Działają w branży energetycznej, produkując w piecach koksowniczych koks oraz produkty uboczne suchej destylacji węgla, takie jak gaz koksowniczy, smoła czy benzol. Widok zagrożony wymarciem.