Zdjęcia pochodzą z hałd w Mikołowie, Rybniku, Szczygłowicach, Katowicach, Łaziskach i zrobione zostały wczesnym rankiem.