Dzisiejszy cmentarz żydowski w Mysłowicach stanowi niecodzienny widok dla wielu mieszkańców tego miasta.  Pierwsi Żydzi przybyli do Mysłowic w połowie XVII wieku. Funkcjonowała tutaj znacząca na Śląsku gmina żydowska, która w 1847 stała się centralnym punktem okręgu synagogalnego. Rozciągała się od Brzęczkowic, aż po dzielnice dzisiejszych Katowic. II wojna światowa w XX wieku oraz nasilające się od 1955 ruchy antysemickie w Polsce Ludowej doprowadziły do ostatecznego zaniku społeczności żydowskiej w mieście, która w małej części zdołała powrócić do Mysłowic po wojnie. Ocalała, nowsza część cmentarza żydowskiego z 1864 roku o pow. 0,4 ha przetrwała do dnia dzisiejszego, pomimo jego ostatecznego zamknięcia w 1963 roku i powstałych planów jego całkowitej likwidacji. Grupa mysłowickich społeczników w ostatnich latach posprzątała i częściowo odnowiła kirkut, odkrywając na nowo wśród mieszkańców zapomnianą historię miasta – historię o żydowskiej społeczności, która stanowiła niegdyś jej integralną, codzienną część.