Na przełomie XVIII i XIX wieku obszar Górnego Śląska w skutek przemian gospodarczych przekształcił się z terenu zielonego i rolniczego w region z jeden z największych ośrodków przemysłowych Europy. Wraz z drążeniem szybów kopalnianych i wznoszeniem pieców hutniczych, czyniono próby zmierzające do opanowania mało znanej technologii wytopu cynku. Na początku XX wieku cała szopienicka huta produkowała prawie 25 tys. ton cynku i zatrudniała ponad 2100 osób. Muzeum te należy do Szlaku Zabytków Techniki czyli jest obiektem związanym z dziedzictwem przemysłowym województwa śląskiego. Funkcja tego miejsca to również konferencje targi wystawy. W dniach 7.04.2018 – 10.05.2018 r odbyła się tu wystawa zabytkowych samochodów 100 LAT MOTORYZACJI W POLSCE.