Nowe wyrasta ze starego, a moderna z familoka – „z niczego nie ma nic”.