Autor: Maciej Koźmiński

Bytom to byłe miasto stali i węgla… Zdewastowana przyroda odradza się. Dobitnym tego przykładem jest obszar przyrodniczo cenny leżący na skraju Bytomia i Chorzowa – Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Żabie Doły”. Obszar ten pierwotnie był terenem przekształconym przez człowieka na potrzeby przemysłu, dziś natomiast matka Natura przekształciła go w piękną ostoję przyrody. Piękne miejsce osnute zasłoną mgły… Są na naszym Śląsku miejsca nie przypominających terenów stąd, lecz z baśni… Jak to możliwie ?