Projekt „Mali z Lipin” jest częścią poszukiwań życia codziennego w historycznych miastach Śląska i ich dzielnicach. Cykl fotografii w swoim założeniu odchodzi od gloryfikacji swoistej specyficzności Silesii i wnioskuje o przebudzenie.