Autor: ANNA
Zespół „Mali Ligocianie” powstał w 2013 roku w Szkole Podstawowej nr 34 w Katowicach-Ligocie z inicjatywy Marii Nieć.
Zespół „Mali Ligocianie”, czyli po naszymu „Małe Ligocioki” powstoł z inicjatywy Marii Nieć w czerwcu 2013 roku we Szkole Podstawowej nr 34 , kero znojduje sie we Katowicach-Ligocie. Bajtle rajzowały niy roz, niy dwa do Krakowa na Korowody Kolyndowe i Wielkanocne, rychtowane na krakowskim
Rynku. Bali broły udział we Europejskich Dniach Dziedzictwa (2013, 2014, 2015, 2016). W 2015 roku „Małe Ligocioki” mioły srogo chwolba, bo dostoły trzecio nagroda wśród bajtli ze szkołek oraz szkoloków ze szkół podstawowych – klasy łod piyrwszej do drugij – na Regionalnym Konkursie
„Śląskie śpiewanie” im. prof. Adolfa Dygacza. Trza jeszcze pedzieć, że terozki – we październiku 2016 roku – Regionalny Instytut Kultury we Katowicach wydo płyta „Małych Ligocioków”, kero sie mianuje „Dlo Wos śpiywomy”. Flyjga nad „Małymi Ligociokami” majom rechtorki: Maria Nieć i Ksymena Karalińska.
*fotografie „Mali Ligocianie” zostały wykonane w przestrzeni Kościoła pod
wezwaniem św. Michała Archanioła w Katowicach( pozostającego pod pieczą
Muzeum Historii Katowic) oraz w Enklawie Budownictwa Drewnianego Muzeum
Beskidzkiego w Wiśle podczas Europejskich Dni Dziedzictwa 2016.