Tragedia Górnośląska to najtragiczniejszy rozdział historii naszego regionu.

Wydarzenia mające miejsce w 1945 przez długie lata wywoływały traumatyczne wspomnienia u Ślązaków.

Gwałty na kobietach, grabieże, deportacje mieszkańców w głąb Związku Radzieckiego, Obozy NKWD, niewolnicza praca górnośląskich górników w kopalniach na Syberii  oraz w Donbasie. Według obliczeń Ministerstwa Ziem Odzyskanych  w 1947 roku wywieziono około 60 tys. mieszkańców Śląska, ale  krążą opinie o 90 tys. Wróciło 20-30 procent.