Problematyka przemijania, tego co po sobie zostawimy, wartość chwili są motywami przewodnimi cyklu. Zostaje w nim poruszona kwestia domu rodzinnego, śląskiej małej ojczyzny, naszych korzeni – tego, co kształtuje ale co również my kształtujemy.
Na cykl składa się pięć fotograficznych kolaży, portrety członków rodziny zostały zestawione z symbolicznym pomieszczeniem.
Do wykonania portretów posłużyła cyfrowa camera obscura. Wizerunki najbliższych osób to próba współczesnej interpretacji monidła, zarówno w zakresie formy jak i przedmiotu.