Pałac na wodzie w Kopicach jest znakomitym symbolem poszukiwania własnej tożsamości dawnych i obecnych mieszkańców Śląska. Działalność wokół odbudowy mauzoleum rodziny Schaffgotsch, grobu śląskiego Kopciuszka jest dla starych mieszkańców Górnego Śląska przebudzeniem z odrętwienia, a dla nowych – wzbudzeniem – przynależności do pradawnego dziedzictwa górnośląskiego – tych ziem, które sięgają dawnych hut Karola Goduli z jednej, a malowniczo położonych Kopic – z drugiej strony.
Ale Kopice to nie tylko mauzoleum, to przede wszystkim pałac oraz park z ukrytymi tajemniczymi budowlami. Tak samo, jak – obiektywnie ujmując – Górny Śląsk to nie tylko huty i kopalnie. Świadomość historycznej wspólnoty terenów obecnego województwa śląskiego i opolskiego budzi się poprzez takie działania, jak ratowanie mauzoleum w Kopicach, cykliczne akcje sprzątania parku i inne angażujące również ludność miejscową. I to można określić prawdziwym przebudzeniem własnej tożsamości. Teraz już związanej z tą ziemią.