Kopalnia Pokój to charakterystyczny zakład. Jest wkomponowany idealnie w centrum Rudy Śląskiej. Nad tą częścią miasta góruje wieża szybu Wanda z logo nieistniejącej już Kompanii Węglowej. To pokazuje, jakie koleje losu ma za sobą ta kopalnia.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat była w Kompanii, potem w Polskiej Grupie Górniczej, gdzie stanowiła jeden z ruchów kopalni Ruda, aż w końcu „w ratach” trafiła do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. To jej ostatni przystanek. W SRK trwa proces jej likwidacji, a zarazem przystosowania do nowej roli.