Myśląc „Śląski portret” chciałem wykonać portret Śląska jako miejsca, zawierając w nim to co dla niego charakterystyczne. Chodząc z aparatem po ulicach Katowic często zwracałem uwagę na kontrast architektoniczny występujący na Górnym Śląsku tj. wielkich nowoczesnych biurowców stojących obok budynków w stylu brutalizmu, bądź starych kamienic i pustostanów. Różnice te są dowodem na to jak szybko rozwija i zmienia się nasz region i jego krajobraz.