Autor: Martinita
Hanysy som robotne, ale tyż fajrować lubiom i chyntnie to robiom. W Katowicach kożdy zalotany, ale trocha czasu aji na ańfachowo zabawa i bez tydziyń idzie znojść, co by se szło dychnonć. A umilac dziyń tukej idzie se roztomajcie i nie cza fest fechtować. Beztoż nie dziwota, że Katowice to istno energia. Ślonsk niby taki czorny, a jaki gryfny i bontny, bo przeca tak naprowdy nic w życiu ni ma ani blank czorne ani blank biołe, ino roztomajcie siwe. I na tym cołki wic polego.