Dzięki rozwojowi górnictwa w ZKMPW w Gliwicach i Katowicach, już pod koniec lat 60. XX wieku, prowadzono prace nad systemem kompleksowej automatyzacji procesu technologicznego kopalni węgla kamiennego z wykorzystaniem maszyny cyfrowej.

W latach 80-tych, produkowano w Tychach mikrokomputer miSTER Z80 oraz rodzinę komputerów osobistych Meritum z zabrzańskich zakładów Elzab, które były pierwszymi masowo produkowanymi małymi komputerami w Polsce.

Dzisiaj komputer stał się już nieodłącznym elementem naszego codziennego życia. Ich produkcja na Śląsku ustała, ale różnego typu festiwale i wydarzenia poprzez gry i zabawę pokazują młodemu pokoleniu  że warto rozwijać się w tym kierunku.