Procesja Bożego Ciała w Świętochłowicach-Lipinach. Każdego roku w  tym ważnym dniu mieszkańcy budują ołtarze, ulice i domy zdobią kwiatami, religijnymi symbolami i obrazami. Zgodnie z tradycją ubierają śląskie stroje.