Zbiór fotografii przedstawiających lokomotywy serii SM42, TEM2 oraz SM31 podczas swojej codziennej pracy na górnośląskich kopalniach.