Fotoreportaż przywołuje wspomnienia czasów okupacji niemieckiej
na terenach Górnego Śląska. Miejsce, które sfotografowałam jest
mi wyjątkowo bliskie ze względu na jego dzisiejszą funkcję.
Budynek znajdujący się przy placu Sejmu Śląskiego 1 mieści
obecnie Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego, na którym
studiuję. Został on zaprojektowany przez architekta Witolda
Kłębowskiego w duchu modernizmu i w swej prostej formie skrywa
mroczne oblicze. Sekrety, które drzemią w podziemiach tego
miejsca są wielce wymowne i oddają ducha przeszłości. Czas, który
upłynął od momentu powstania Gmachu Urzędów Niezespolonych,
bo taką też ów budynek nosił niegdyś nazwę, został zamrożony w
czeluściach sieci podziemnych korytarzy. Z zewnątrz to –
niepozorny, zwyczajny gmach, wybudowany w latach
międzywojennych, wewnątrz – to miejsce skrywające historie wielu
bohaterów wojennych.

Podziemia przepełnione gorzkim żalem i wspomnieniami.

Kapsuła czasu i pamięci.