Portret siemianowickiej Huty Jedność, czyli historia o tym jak przyroda zdobywa tereny które kiedyś człowiek jej odebrał, a teraz opuścił…