Kopalnia „Mysłowice” – niegdyś zakład pracy dający zatrudnienie setkom górników – dziś – ruina rozgrabiana przez złomiarzy.