Haja to projekt ukazujący Śląsk poprzez pryzmat zgromadzeń, które miały miejsce w Katowicach w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Liczne protesty i strajki, które można było zaobserwować na ulicach stolicy regionu pokazują zaangażowanie mieszkańców w sprawy dla nich ważne. Mimo okresu pandemii, albo właśnie dzięki niemu, mieszkańcy niejednokrotnie wychodzili na ulice by zademonstrować swoje poglądy, co można określić mianem Śląskiego Przebudzenia.