Kobiece, Śląskie stroje ludowe prezentowane, przez członkinie zespołów folklorystycznych