Śląsk to kraina bogata w surowce naturalne, która z dość biednego terytorium pokrytego wspaniałym, gęstym lasem, gwałtowanie i z wielkim rozmachem przekształciła się w jeden z największych w Europie ośrodków przemysłowych.
Rozwój ten możliwy był dzięki wielu niezwykłym wizjonerom, którzy korzystając z wiedzy i najnowszych zdobyczy techniki, a także dzięki ich umiejętnościom organizacyjnym i odwadze kreowania nowych rozwiązań, doprowadzili do postania jednego z najsilniej uprzemysłowionego regionu Polski i Europy.
Śląsk nie może być postrzegany tylko przez prymat szybów kopalnianych, hut, familoków, klusek śląskich, czy legend o Beboku, choć nadają one tej krainie niepowtarzalny koloryt.

Duch Śląska to także nowoczesność, otwartość, przedsiębiorczość, odwaga, determinacja, ale i pracowitość. Te elementy łączy ze sobą wspaniały Śląski Festiwal Nauki, organizowany przez wyższe uczelnie mające swoje siedziby właśnie tutaj, jako platforma łącząca ze sobą naukę i przemysł, zaspokajająca głód wiedzy, dająca płaszczyznę dla dzielenia się doświadczeniem. Symbol tego, co w tej krainie i jej mieszkańcach najlepsze.