Fajrant to koniec szychty – w robocie, szkole i chałpie. Dlo kożdego z nos bydzie łon  czymś trocha inkszym. Dlo bajtlow to zabawa, łostomajte szpile i lotanie kaj sie chce. Do modziokow – dziołchow i karlusow, to czas na tańcowanie i zolyty. A dlo tych jeszcze starszych, to pora kej mogom robić to, co jym sprawio uciecha abo blank nic. Jo w te feryje nojwiynkszo uciecha miałach przi maszkycyniu łostrynżynow i kustowaniu niymi moji kamratki dlo kery zaniydugo fajrant stoł sie końcym życio i wiecznym śnikym.