Elektrociepłownia Szombierki (Kraftwerk Bobrek) – zespół zabudowy dawnej elektrowni Bobrek z 1920 roku

w Bytomiu, wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego. W skład zabytkowego kompleksu położonego

w dzielnicy Szombierki, o powierzchni około 17,88 ha wchodzą: kotłownia, pompownia, maszynownia, rozdzielnia prądu,

wieża wodna „Zegarowa”, wieża węglowa, trzy kominy fabryczne, budynek zarządu, wartownia wraz z otoczeniem. Razem z

Elektrociepłownią Miechowice tworzył Zespół Elektrociepłowni Bytom. Obecnie obiekt znajduje się na Szlaku Zabytków

Techniki Województwa Śląskiego.