Kilka portretów Dziadów Żywieckich z Żabnicy wykonanych wielkim formatem .